Alle Nyhed

Fond uddeler midler til forskning i arvelighed i sindssygdomme og demens

Lægeforeningens Forskningsfond uddeler i 2022 1,5 mio. kr. i forskningsmidler, der er øremærket projekter inden for primært arvelighed i sindssygdomme og demens som sekundært.

Der er ansøgningsfrist den 1. december 2021, og ansøgningen kan sendes via laeger.dk.

Ansøgningerne vurderes af Lægeforeningens Forskningsfonds bedømmelsesudvalg. Midlerne uddeles i februar/marts 2022.