Alle Nyhed

Fokuseret Klinisk Kursus i Sexologi – Invitation

Psykiatrisk Center København, Sexologisk Klinik afholder igen et Fokuseret Klinisk Kursus i Sexologi. Kurset udbydes fortrinsvis til kommende psykiatere, H- og I-læger i uddannelsesstillinger.

Kurset finder sted onsdag den 25. og torsdag den 26. november 2020, og afholdes i Psykiatrisk Center København, Afdeling O, Auditoriet opgang 61A, Henrik Harpestrengs Vej, 2100 København Ø. Planlægning af det konkrete program er i gang, og vil blive fremsendt ved tilmelding.

Tilmelding til kurset bedes sendt til hanne.frederiksen.02@regionh.dk senest den 26. oktober 2020, med angivelse af ansættelsessted, uddannelsesforløb, navn, mail og telefonnummer.