Flere ytringer om ytringsfrihed

I den senere tid har der været en livlig debat om lægers ytringsfrihed. En debat, der blev skudt i gang efter at ledelsen i Region Hovedstadens Psykiatri havde forsøgt at justere i udtalelser fra en overlæge i regionen.

Læs mere her

Bragt i Ugeskrift for Læger 2012;174(1):77