Alle Nyhed

Finanslovsforslag forhindrer ikke flere besparelser på sygehuse

30. august 2016

Selv om der er positive tiltag på sundhedsområdet i regeringens finanslovforslag, retter det ikke op på, at sundhedsvæsenet er presset af krav om effektiviseringer og flere patienter. Lægeforeningen frygter, at det går ud over kvaliteten i behandling og pleje, hvis der ikke bevilges flere penge til den generelle drift af sundhedsområdet.

Læs mere hos Lægeforeningen