Alle Nyhed

Februar 2016

Tegn på psykose overses i psykiatrien

Et kvalitativt norsk studie har undersøgt, hvad der forhindrer unge med psykose i at få behandling. En væsentlig årsag var, at trods behandling hos i psykiatrien eller hos praktiserende læge blev symptomer som f.eks. at høre stemmer ikke identificeret som tegn på psykose.

8 patienter fra det nordiske TIPS2-projekt (et projekt til tidlig opsporing af psykose) blev undersøgt med kvalitative interviews for at identificere forhindringer for at komme i behandling for psykose.

Mere end halvdelen af de interviewede patienter beskrev, at de gentange gange havde søgt hjælp og endda beskrevet auditive hallucinationer til psykiatrisk personale uden at dette førte til et tilbud om behandling for psykose.

Blandt de øvrige årsager til manglende behandling af en psykotiske tilstand var, at patienterne havde vanskeligheder med at beskrive deres symptomer og da de kom i psykiatrisk behandling blev deres gener opfattet som depression og angst.

Andre søgte ikke selv hjælp, da de ikke mente, at de havde behov for behandling, men håbede at deres gener ville gå over af sig selv. Frygt for familie og venners reaktion var også en årsag til ikke at søge behandling.

Undersøgelsens fund, som er i overensstemmelse med en række tidligere studier, peger i retning af et alvorligt problem, nemlig betydelige mangler i den basale psykopatologiske viden.

Tidsskrift

Early Intervention in Psychiatry

Reference

Bay N, Bjornestad J, Johannessen JO, Larsen TK, Joa I. Obstacles to care in first-episode psychosis patients with a long duration of untreated psychosis. Early Interv Psychiatry. 2016;10(1):71-6.