Februar 2011

Deep Brain stimulation

Er deep brain stimulation (DBS) et effektivt indgreb mod de mest behandlingsresistente depressioner?  Fortalerne er begejstrede over de første forsøg, mens modstanderne hiver fortidens psykokirurgiske skeletter ud af skabet.

Ved deep brain stimulation implanteres elektroder dybt i hjernen ved milimeter-præcis stereotaktisk kirurgi. Patienterne er ved bevidsthed under operationen og den endelige lokalisation af elektroderne bestemmes bl.a. af patienternes subjektive fornemmelse af øget stemningsleje og nedsat angst. Efterfølgende kan intensiteten af stimulationen reguleres efter effekt og eventuelle bivirkninger.

Månedens artikler giver et indblik i baggrunden for DBS samt resultaterne af de første forsøg med behandlingen. Fælles for de første forsøg er, at inklusionskriterierne er særdeles restriktive. Patienterne har været igennem hele medicin-spektret, har gennemgået psykoterapi og fået mange ECT-behandlinger. Alt uden vedvarende effekt. En typisk patient-case er gennemgået i den glimrende artikel af Holtzheimer & Mayberg, der også illustrerer den neurobiologiske baggrund for effekten af DBS:

Am J Psychiatry. 2010 Dec;167(12):1437-44.
Deep brain stimulation for treatment-resistant depression.
Holtzheimer PE 3rd, Mayberg HS.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21131410

En enkelt patientcase kan være forførende, men hvordan klarer DBS sig på en større gruppe af patienter? De to næste artikler beskriver “open-label” forsøg med DBS af hhv. gyrus cinguli (n=20) og ventrale striatum (n=15). Begge forsøg resulterer i respons-rate på ca. 55% og remissions-rate på ca. 35% efter 1 år:

Biol Psychiatry. 2008 Sep 15;64(6):461-7. Epub 2008 Jul 18.
Subcallosal cingulate gyrus deep brain stimulation for treatment-resistant depression.
Lozano AM, Mayberg HS, Giacobbe P, Hamani C, Craddock RC, Kennedy SH.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18639234

Biol Psychiatry. 2009 Feb 15;65(4):267-75. Epub 2008 Oct 8.
Deep brain stimulation of the ventral capsule/ventral striatum for treatment-resistant depression.
Malone DA Jr, Dougherty DD, Rezai AR, Carpenter LL, Friehs GM, Eskandar EN, Rauch SL, Rasmussen SA, Machado AG, Kubu CS, Tyrka AR, Price LH, Stypulkowski PH, Giftakis JE, Rise MT, Malloy PF, Salloway SP, Greenberg BD.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18842257

Resultaterne ser lovende ud – især når patienternes sygehistorie tages i betragtning. Men hvad med placebo-effekten? Kan vi indføre DBS, en behandling med potentielt farlige komplikationer, uden et placebo-kontrolleret forsøg? Er det placebo-kontrollerede forsøg etisk forsvarligt? Tænk over disse spørgsmål og mød op til symposiet om behandlingsresistent depression på DPS’ årsmøde!

Søren Dinesen Østergaard
DPS’ forskningsudvalg