Alle Nyhed

Enklere regler omkring journaladgang, tak

Adgang til journaloplysninger i EPJ – »straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder«.Ulrich Fredberg
14/08/2017

Folketinget har vedtaget ændringer til sundhedsloven pr. 1. juni 2017, som ændrer vilkårene for ”opslag i elektroniske patientjournaler m.v. for at indhente oplysninger til brug for forskning, kvalitetsarbejde, arbejde med patientsikkerhed, hygiejne m.v.”

Det var ønskeligt, om beslutningstagerne havde lyttet til kritikken og skabt nogle langt mere forsimplede regler, så der ikke skal jurister med ind over, hver gang man skal kigge i en journal for at være sikker på, man ikke overtræder reglerne.

Læs mere hos Dagens Medicin