Alle Nyhed

Ellen Trane langer ud efter regionerne i spørgsmål om sengepladser i psykiatrien

31. oktober 2018

SAMRÅD: Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) kalder det uacceptabelt, at regionerne ikke har formået at løfte sengekapaciteten i psykiatrien, til trods for at der har været afsat penge til området.

Ansvaret for, at der er kommet færre sengepladser i psykiatrien, ligger ikke hos regeringen. Pilen peger derimod på regionerne, der ikke har formået at løfte sengekapaciteten, til trods for at der gennem de sidste år har været øremærket penge til netop det. Sådan lød det fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), da hun tirsdag var indkaldt i samråd for at forklare, hvorfor regeringen i sin handlingsplan for psykiatrien frem mod 2025 ikke har afsat midler til flere sengepladser i psykiatrien.

“Det er og bliver regionernes ansvar at sikre driften af sundhedsvæsenet. Også når vi taler psykiatrien,” sagde Ellen Trane Nørby på samrådet.

“Som sundhedsminister er jeg mildt sagt ikke tilfreds med at skulle stå på mål med et faldende antal sengepladser i regionerne, når vi fra regeringens side såvel som satspuljepartiernes side ad flere omgange har afsat penge til flere senge,” lød det videre.

Manglende sengepladser
Det var Enhedslistens psykiatriordfører, Stine Brix, der havde indkaldt ministeren til samråd. Ministerens svar stillede ikke ordføreren tilfreds:

“Ministeren siger, at det er driftsherreansvar. Samtidig bruger ministeren enormt meget af sin taletid på at forklare, hvordan regeringen har sat penge af til flere sengepladser,” lød det fra ordføreren, der tilføjede:

“Så jeg hører på den ene side ministeren sige, at der er et markant behov for flere sengepladser, og at man i flere sammenhænge har prioriteret det. Samtidig vil man ikke i den her plan sige, at der skal være flere sengepladser. Den argumentation synes jeg ikke hænger sammen.”

Til det svarede Ellen Trane Nørby:

“På trods af at der er øremærket penge fra satspuljekredse og finanslovsaftaler til at løfte sengekapaciteten, kan vi se i vores regionale psykiatri, at der er kommet færre sengepladser. Det synes jeg ikke er acceptabelt.”

Stadig skuffelse
Baggrunden for tirsdagens samråd var, at regeringen i sit psykiatriudspil fra september – til stor ros fra flere aktører – proklamerede, at der nu var afsat midler til nye sengepladser i psykiatrien. Det viste sig dog ved en nærmere læsning af udspillet ikke at handle om flere sengepladser, men derimod en opkvalificering af allerede eksisterende sengepladser i psykiatrien, hvilket skabte stor skuffelse hos aktørerne.

Blandt andet fortalte formanden for Dansk Psykiatrisk Selskab, Gitte Ahle, at hun havde fået et klart indtryk af, at der var afsat varige midler til 50 nye sengepladser, og at hun derfor var ked af at finde ud af, at der ikke er tale om flere senge. Tirsdagens samråd efterlod ikke Dansk Psykiatrisk Selskab mere optimistisk:

“Psykiatriplan II har så få midler, at den desværre ikke vil betyde et farvel til de sørgelige temaer, der præger dansk psykiatri i disse år: overdødelighed, unødvendig brug af tvang, alt for hyppige genindlæggelser, alt for tidlige udskrivninger og meget syge mennesker, som ikke kan blive indlagt og behandlet,” udtalte Gitte Ahle til Altinget efter samrådet.

Også Enhedslistens Stine Brix forlod samrådet skuffet. På Twitter skrev ordføreren efterfølgende:
“Desværre vil regeringen ikke sikre flere sengepladser i psykiatrien.”