Alle Nyhed

DPS’ hvidbog: 2021-2031 lanceres i dag

I dag offentliggøres Dansk Psykiatrisk Selskabs Hvidbog 2021-2031. Hvidbogen behandler udviklingen i psykiatrien gennem det seneste årti og analyserer de udfordringer, der venter i de kommende år.

Bogen sætter således bl.a. fokus på de udfordringer, manglen på psykiatere afstedkommer i såvel den ambulante psykiatri som på de psykiatriske sengeafdelinger. I den forbindelse peges der på, hvilke tiltag der kan være med til at begrænse, at manglen på psykiatere vokser yderligere i de kommende år.

I hvidbogen kan du desuden læse mere om, hvilke organiseringsmæssige initiativer og ændringer der kan bidrage til at styrke tværfagligheden, skabe bedre behandlingsmuligheder for patienter med dobbeltdiagnoser og for de svageste, psykiatriske patienter.

Læs mere om hvidbogen i dette interview med redaktøren på Dansk Psykiatrisk Selskabs Hvidbog 2021-2031, professor Poul Videbech.

Du kan læse og downloade hvidbogen via dette link.