Alle Nyhed

DPS giver 10 anbefalinger til forbedring af psykiatrien

I en ny pamflet giver Dansk Psykiatrisk Selskab 10 anbefalinger til, hvordan psykiatrien kan løftes til gavn for patienter, pårørende og samfundet generelt.

I den kommende tid genoptages arbejdet med en ny 10-års plan for psykiatrien. Planen skal rette op på det investerings- og prioriteringsmæssige efterslæb, som gennem en årrække har præget området.

Dansk Psykiatrisk Selskab har i den forbindelse udarbejdet en publikation, der giver 10 konkrete anbefalinger til forbedringer af psykiatrien:

Genetabler antallet af sengepladser til 2007-niveau
Øg den ambulante kapacitet
Ansæt lægesekretærer, så der frigives lægeressourcer til patientbehandling
Saml misbrugsbehandling af psykisk syge i regionerne
Øg kvalitet og kapacitet i botilbud
Styrk de individualiserede patientforløb
Opdater nationale retningslinjer for behandling
Fastsæt nye kvalitetsbaserede mål for psykiatrien
Psykiatri skal fylde mere i lægeuddannelsen
Mere offentlig forskning i psykiatri

Pamfletten kan downloades her

Se referencelisten her