Alle Nyhed

DPS’ diagnoseudvalg søger nyt medlem

Diagnoseudvalget søger nye medlemmer. Udvalget varetager rådgivning af DPS og BUP-DK i spørgsmål vedrørende diagnostik, klassifikation, monitorering og registrering. I forbindelse med det indførsel af ICD-11 i Danmark ønsker Diagnoseudvalget udvidelse. Suppleringen må gerne tilgodese en aldersmæssig og geografisk spredning af medlemmer. Udvalget mødes fire til seks gange årligt, geografisk fordelt over hele landet med mulighed for deltagelse via videokonference. Mulighed for yderligere information ved kontakt til udvalgets formand René Ernst Nielsen, Aalborg Universitetshospital (ren@rn.dk). Yderligere information om udvalgets kommissorium findes på DPS hjemmeside. Ansøgninger sendes til René Ernst Nielsen på mail: ren@rn.dk senest d. 15.4.2020