Alle Nyhed

DPS: Det faglige udspil er godt – men det står og falder med finansieringen

Dansk Psykiatrisk Selskab er tilfreds med det faglige udspil til 10 års-planen, som Sundhedsstyrelsen netop har fremlagt efter måneders tæt samarbejde med Dansk Psykiatrisk Selskab og en lang række andre interessenter. Glæden udspringer af, at faglige udspil lægger op til især at løfte udredningen og behandlingen for mennesker med de sværeste psykiske lidelser, som har været Dansk Psykiatrisk Selskabs mærkesag.

“Vi glæder os over, at udspillet peger på mangel på kapacitet og ressourcer som hovedårsagen til psykiatriens udfordringer. For der er brug for en massiv kapacitetsudvidelse til at lave udredning og behandling af høj faglig kvalitet. Dygtige tværfaglige medarbejdere er psykiatriens dyre udrednings- og behandlingsudstyr,” siger selskabets formand Gitte Ahle, der bider mærke i, at der i det faglige udspil står, at mennesker med psykiske lidelser i svær grad ‘alt for ofte får en fragtmenteret og utilstrækkelig indsats. Konsekvenserne er en markant kortere levetid, langvarige forløb og større risiko for hjemløshed.’

“Kapacitetsmanglen til ordentlig tværfaglig udredning og behandling har især ramt de sværest psykisk syge, som de seneste år er blevet endnu dårligere. Det ser vi ved den stigende kriminalitet blandt psykisk syge, øget tvang, genindlæggelser samt stigningen i antallet af psykisk syge hjemløse,” siger hun og fortsætter:

“Det er godt, at udspillet også her lægger op til at opstarte indsatsen i voksenpsykiatrien og vil gøre det med et samtidigt løft af kapaciteten i sengepsykiatrien, den ambulante psykiatri og socialpsykiatrien. Forbedringerne vil forstærke hinanden og styrke det tværsektorielle samarbejde omkring de sværest psykisk syge.”

Hun ser ligheder mellem det løft af psykiatrien, som 10 års-planen lægger op til, og diverse kræftplaners kræftplanernes løft af kræftbehandling, som også lagde op til sygdomsspecifikke forbedringer for de patienter, som var syge og som blev det i den nærmeste fremtid.

“Psykiatrien har brug for indsatser, som kan bedre overlevelsen og de kritiske komplikationer i løbet af de næste 10 år. Kræftplanerne er lykkedes og det skal psykiatriplanen også,” siger hun.

En særlig udfordring ved 10 års-planen er, at den skal udvikles og implementeres på et tidspunkt, hvor der er massiv mangel på arbejdskraft i form af psykiatere og specialsygeplejersker. Men selv om den er meget stor, så anser Dansk Psykiatrisk Selskab det ikke for at være en umulig opgave.

“Et vigtigt led i 10 års-planen bliver at udvikle og finansiere tiltag til i højere grad at rekruttere og fastholde alle faggrupper, fx gennem etablering af spændende faglige miljøer med udviklingsmuligheder og selvstændig opgavevaretagelse,” siger Gitte Ahle. Hun peger på, at

det vil være nødvendigt at indtænke alle psykiatriens faggrupper, f.eks. større grad af uddelegering af sundhedsfaglige opgaver til specialuddannede sygeplejersker, som man ser det inden for f.eks. ortopædkirurgien med behandler sygeplejersker i skadestuer, psykiatriske sundhedssygeplejersker til at fremme psykiatriske patienters somatiske helbred.

“Vi håber inderligt, at der på tværs af folketingets partier er politisk vilje til én gang for alle at sætte de nødvendige økonomiske rammer for en ordentlig behandling af psykisk sygdom, rammer for investeringer og udvikling som vil indfries over de næste mange år uanset regeringsflertal. Det er afgørende for, at vi får en ordentlig psykiatri til især de sværest syge.”