Alle Nyhed

December 2019

Graviditet og behandling med psykofarmaka

af Christopher Rohde, Afdeling for Depression og Angst, Aarhus Universitetshospital. Arbejdet er udført under ansættelse på Psykiatrisk Center Glostrup.

Introduktion:

Behandling med farmakologiske medikamenter under graviditeten har altid været et omdiskuteret emne. Ofte er der konsensus om, at det kun er nødvendige lægemidler der skal fortsættes under en graviditet, fordi lægemidler potentielt kan forvolde skade på fosteret. Specielt i psykiatrien kan det være et stort dilemma. Mange af de psykiatriske medikamenterne kan være skadelige for fosteret/barnet, men samtidig kan det ofte vurderes nødvendigt at fortsætte behandlingen, da udbrud af den underliggende psykiske sygdom kan forvolde ligeså stor eller større skade for den gravide og/eller fosteret.
Her præsenteres resultater fra to studier, som undersøgte om børn af gravide, der var eksponeret for antiepileptiske- og antidepressive (SSRI) præparater, havde større risiko for at komme senere i skole, have læringsvanskeligheder og modtage specialundervisning.

Metode:

Vi brugte de danske registre til at identificere alle gravide mellem 2005 og 2008. Cases var børn som blev født af kvinder, der havde været eksponeret for antiepileptika eller antidepressiva (SSRI) under graviditen. Kontroller var børn, som blev født af kvinder, der havde været eksponeret for antiepileptika eller antidepressiva (SSRI) op til graviditeten, men ikke under selve graviditeten.
Vi undersøgte ved odds ratioer om casene var i større risiko for at komme senere i skole, have læringsvanskeligheder eller modtage specialundervisning.

Resultater:

Antidepressiva  3.2% af børnene eksponeret for SSRI præparater under graviditeten modtog specialundervisning sammenlignet med 2.4% blandt kontrollerne (p=0.048). 12.3% af børnene eksponeret for SSRI præparater kom senere i skole sammenlignet med 9.4% af kontrollerne (p<0.001). Justeret OR var 1.12 (p=0.48) og 1.17 (p=0.073) for cases sammenlignet med kontroller, henholdsvis for specialundervisning og forsinket skolegang.

Antiepileptika  7.1% af børnene eksponeret for antiepileptika under graviditeten havde læringsproblemer i skolen sammenlignet med 3.7% blandt kontrollerne. OR for læringsproblemer i skolen var 2.20 (95% CI 1.16-4.17). Lamotrigin gav den laveste risiko for læringsproblemer i skolen, mens valproat gav den største risiko for læringsproblemer i skolen.

Konklusion:

SSRI-eksponering under graviditeten gav en lille forøget risiko for forsinket skolestart blandt børnene, men ingen øget risiko for at modtage specialundervisning.

Antiepileptisk behandling under graviditeten gav børnene en øgning i risikoen for at have læringsproblemer i skolen. Dette var værst for valproat.

Når en kvinde med en psykiatrisk diagnose bliver gravid, skal det altid revurderes, om der er indikation for fortsat behandling. Med de outcomes vi undersøgte, fandt vi, at brugen af SSRI præparater ikke gav en stor risikoøgning, mens behandling med antiepileptika gav en markant risikoøgning.

Referencer:

In utero exposure to antiepileptic drugs is associated with learning
disabilities among offspring
Bech L, Polcwiartek C, Kragholm K, Andersen M. P, Rohde C,
Torp-Pedersen C, Nielsen J, Hagstroem S.
Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry

Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30076271
Exposure to selective serotonin reuptake inhibitors in utero and early
elementary school outcomes
Kragholm K, Porsborg Andersen M, Nørmark Mortensen R, Bech L,
Polcwiartek C, Rohde C, Torp-Pedersen C, Videbech P, Nielsen J
Acta Psychiatrica Scandinavica

Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29479669