Alle Nyhed

De danske psykiatere får ny formand

PRESSEMEDDELELSE

Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) har haft formandsvalg. Ny formand er overlæge Gitte Ahle, Psykiatrisk Center Glostrup. Gitte Ahle har været næstformand i DPS’ bestyrelse siden 2017.  Hun afløser Torsten Bjørn Jacobsen, som takker af efter tre år som formand for selskabet.

Gitte Ahle har arbejdet på de to største akutafdelinger i Region Hovedstaden – først som overlæge på Akutafdelingen på PCK, derefter som ledende overlæge for Akutafdelingen på PCG. Siden efteråret 2016 har Gitte Ahle været overlæge i retspsykiatri på Psykiatrisk Center Glostrup.

Siden 2009 har hun desuden været tilknyttet Justitsministeriets Retspsykiatriske Klinik, hvor hun har udarbejdet mentalobservationer. Endelig var hun i to år formand for Overlægerådet i Region H’s Psykiatri.

Hvornår får vi en Psykiatriplan II?
For Gitte Ahle er det indlysende, at psykiatrien har brug for et massivt løft: “Alt for mange får ikke den behandling, de har brug for og krav på. Det har konsekvenser – både for patienterne, for de pårørende, for medarbejderne og for samfundet generelt. Vi kan ikke være det bekendt,” siger DPS’ nye formand.

“Der er et stort og akut behov for en Psykiatriplan II, ledsaget af nye midler. Det er alle, der er tæt på psykiatrien, fuldkommen enige om,” fastslår overlæge Gitte Ahle. Læs hele DPS’ pressemeddelelse her.

Misbrug
Mere end halvdelen af de mennesker, der har et misbrug i Danmark, har også en psykisk lidelse. Misbrug og psykiske lidelser hænger sammen – og skal derfor behandles samlet. Behandlingen af psykisk sygdom og afhængighed skal ligge hos regionerne, der har de sundhedsfaglige kompetencer til at varetage den. Det fastslår et nyt udspil fra Dansk Psykiatrisk Selskab, Lægeforeningen, Bedre Psykiatri og Danske Regioner. Læs udspillet her.

Fælles appel
Gitte Ahles budskab om behovet for en Psykiatriplan II bakkes op af PsykiatriAlliancen (PA), der omfatter 33 aktører på området. I januar opfordrede alliancen Folketinget til at vedtage en ny, langsigtet plan for psykiatrien. Man medsendte også et forslag  – “Behov for en psykiatriplan II” – til erstatning for den plan, der udløber i 2018. Se den her. Sundhedsstyrelsen vurderede i 2015, at angst, depression og skizofreni hvert år koster mere end 17 mia. kr. i tabt produktion.