Alle Nyhed

Danske Regioner klar med plan til at forhindre flere drab på bosteder

Danske Regioner vil have 200 nye pladser på psykiatriske afdelinger og kommunale botilbud. Dansk Sygeplejeråd, Lægeforeningen og Dansk Psykiatrisk Selskab er positive.

Danske Regioner er nu klar med et forslag om 100 særlige rehabiliteringspladser i psykiatrien og 100-120 pladser på specialiserede socialpsykiatrisker bosteder.

Forslaget er et forsøg på at løse problemerne med vold, trusler om vold, overgreb og drab i psykiatrien og socialpsykiatrien. Målgruppen falder i dag ned mellem de psykiatriske afdelinger og kommunernes bosteder – de er svært psykisk syge, som har et vedvarende behandlingsbehov, men ikke vil få noget ud af en langtidsindlæggelse i psykiatrien. Samtidig kan de være svære at rumme i de eksisterende botilbud, fordi de ikke følger deres behandling, som de skal, har alvorlige misbrugsproblemer og en udadreagerende adfærd. De har som oftest været indlagt mange gange på psykiatriske afdelinger, ofte med tvang.

Læs mere hos Dagens Medicin