Alle Nyhed

Covid-19 forsinker arbejdet med psykiatriplan

Pandemien satte sidste år en brat stopper for afholdelse af fysiske møder og skabte stor travlhed på sundhedsområdet. For at sikre kvaliteten af arbejdet med det faglige grundlag for den kommende 10-årsplan i psykiatrien, udskydes deadline for rapporten, der er et oplæg til de politiske forhandlinger, derfor til ultimo oktober.

Hos DPS er formand Gitte Ahle og næstformand Mikkel Rasmussen en del af følgegruppen, der løbende har holdt online-møder med Sundhedsstyrelsen om arbejdet. Der afholdes yderligere møder både på denne side af sommerferien og til efteråret.