ISPS – Danmark inviterer til generalforsamling 2023 samt seminar med to oplæg til diskussion

ISPS – Danmark inviterer til generalforsamling 2023 samt seminar med to oplæg til diskussion

Generalforsamling 2023, tirsdag d. 28. marts. Sted: Psykiatrisk Center København, Strandboulevarden 96, 5. sal, Østerbro Tid: Kl. 13.00-14.00 Dagsorden: (jf. vedtægterne) Seminar Tid: Kl. 14.00-16.00 Erik Sandsten: “Relationen mellem selvforstyrrelser og kognitive deficits ved skizofreni – betydning for psykologisk og social intervention. Mats Widsell: “Hvad er Åben Dialog (ÅD) og netværksarbejde? Deltagelse

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i DPS 2023

Indkaldelse til generalforsamling i DPS 2023

Generalforsamlingen finder sted: fredag d. 17. marts 2023 kl. 16.00, Hotel Legoland, Billund. Bestyrelsen opfordrer selskabets medlemmer til at komme med forslag til punkter på dagsordenen. Dette kan ske indtil to måneder før generalforsamlingen. Bestyrelsen opfordrer ligeledes til at komme med forslag til opstilling af kandidater til bestyrelsen.

Læs mere

Fastholdelse og rekruttering

Fastholdelse og rekruttering

Gode veje til fastholdelse og rekruttering af læger i psykiatrien 10 årsplanen udfordres af påstandene om, at vi ikke kan besætte stillingerne, selv hvis vi får midler til det. Det kan vi godt, her er hvordan

Læs mere

Lundbeckfondens Scholarstipendier i Psykiatri – Efterår 2022

Lundbeckfondens Scholarstipendier i Psykiatri – Efterår 2022

Et forskningsår under medicinstudiet er en meget attraktiv introduktion til det psykiatriske speciale. Dansk Psykiatrisk Forskeruddannelsesprogram og Dansk Psykiatrisk Selskab har gennem en bevilling fra Lundbeckfonden fået mulighed for at øge antallet af medicinstuderende, som opnår et forskningsår i psykiatrien ved at udbyde et antal scholarstipendier. Under

Læs mere

EPA ECPC Gaining Experience Programme 2022-2023

EPA ECPC Gaining Experience Programme 2022-2023

Dear Presidents and Official Representatives of the EPA National Psychiatric Associations, After a period of limited opportunities for in-person projects, the Early Career Psychiatrists Committee (ECPC) is very pleased to resume the EPA Gaining Experience Programme (GEP) and offer placements in psychiatric institutions across Europe. We invite

Læs mere