Invitation – Fokuseret Klinisk Kursus i Sexologi

Invitation – Fokuseret Klinisk Kursus i Sexologi

Psykiatrisk Center København, Sexologisk Klinik afholder igen i år et Fokuseret Klinisk Kursus i Sexologi. Kurset udbydes fortrinsvis til kommende psykiatere, H- og I-læger i uddannelsesstillinger. Kurset finder sted onsdag den 16. november og torsdag den 17. november 2022. Det afholdes i Psykiatrisk Center København, Sexologisk Klinik

Læs mere

Gratis e-learningkursus fra Nationalt Videnscenter for Demens

Gratis e-learningkursus fra Nationalt Videnscenter for Demens

Nationalt Videnscenter for Demens lancerede i 2017 e-learning-kurset ”ABC Demens for læger”. Dette har været igennem en grundig opdatering, der har resulteret i den nye udgav ”ABC Demens for læger – udredning”. Kurset, der er specialiseret mod fagpersoner, som arbejder i udredningsenheder, er normeret til 1 time og 45

Læs mere

NACT-konference i Tallinn d. 25. til 27. maj

NACT-konference i Tallinn d. 25. til 27. maj

NACT (Nordic Association for Convulsive Therapy) afholder den 16. Nordic Experience Meeting (ERFA 2022) d. 25. til 27. maj i Tallinn, Estland. Konferencen sætter bl.a. fokus på mulighederne for at fastholde patienterne stabilt efter akut, succesfuld behandling. Flere førende, internationale specialister fremlægger deres forskning på konferencen. Blandt

Læs mere

Eftermiddagsseminar: Anderssein, dobbelt bogholderi og dannelsen af det psykotiske univers

Eftermiddagsseminar: Anderssein, dobbelt bogholderi og dannelsen af det psykotiske univers

Internationalt selskab for psykotiske og sociale interventioner ved psykoser, ISPS, afholder eftermiddagsseminar med temaet: Anderssein, dobbelt bogholderi og dannelsen af det psykotiske univers. Filosof Helene Borregaard Stephensen og overlæge Annick Urfer Parnas er oplægsholdere ved seminaret, der har til formål at belyse diverse ændringer i grundlæggende eksistentielle

Læs mere

Webinar om ICD-11 og kompleks PTSD

Webinar om ICD-11 og kompleks PTSD

Psykotraumatologisk Interessegruppe inviterer til webinar om ICD-11 og kompleks PTSD torsdag d. 11. november fra kl. 15.30-17.00. Webinaret sætter fokus på kompleks PTSD (CPTSD) i henhold til ICD-11. Sofie Folke, Lise Møller og Sabina Palic fortæller om forskning og erfaringer fra klinisk praksis med kompleks PTSD hos

Læs mere

Uddannelseseftermiddag på Rigshospitalet

Uddannelseseftermiddag på Rigshospitalet

D. 2 december afholdes uddannelseseftermiddag fra kl. 14-17:30 på Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet. Arrangementets overskrift er “Klinisk psykiatrisk forskning, et tilbud til alle patienter?” Professor Maj Vinberg og professor Bjørn Ebdrup står for introduktionen. Klinisk forskningsformål er at bidrage til og løfte kvaliteten af de psykiatriske behandlingstilbud. Desværre

Læs mere

Masterclass om demensdiagnostik

Masterclass om demensdiagnostik

Der afholdes masterclass om demensdiagnostik på Rigshospitalet i Auditorium 2 d. 12. november fra kl. 9:30-15:30. Professor Steen Hasselbalch fra Nationalt Videnscenter for Demens indleder dagen med foredraget: ”Brug af biomarkører i demensudredningen”. Senere inviteres deltagerne til at diskutere diagnostik og udredningsstrategier med overlæge Birgitte Bo Andersen

Læs mere