Indkaldelse til generalforsamling i DPBO

Indkaldelse til generalforsamling i DPBO

Indkaldelse til generalforsamling i DPBO d. 30.04 2022 kl. 12.00 Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg Hermed indkaldes til generalforsamling i henhold til vedtægter for Danske Psykiatere og Børnepsykiateres Organisation. Husk tilmelding til: formand@dpbo.dk Se dagsorden her

Læs mere

2-årig uddannelse i Psykoseterapi

2-årig uddannelse i Psykoseterapi

Uddannelsesstart: Slut-august/start september 2022 Sted: København Deltagerafgift: kr. 52.000 for den fulde 2-årige uddannelse. Beløbet kan betales i rater à kr. 12.000. Vælges kun de første 6 modulers basisuddannelse udgør deltagerafgiften kr. 20.000 Tilmeldinger modtages så længe der er ledige pladser, dog senest 1. juli 2022. Læs

Læs mere

Psykiatere får bedre mulighed for subspecialisering

Psykiatere får bedre mulighed for subspecialisering

Dansk Psykiatrisk Selskab har planer om at etablere efteruddannelser, som kan give speciallæger i psykiatri en større ekspertise inden for et bestemt fagområde. Arbejdet sker samtidigt med, at Sundhedsstyrelsen er i gang med at revidere speciallægeuddannelsen. Af Sybille Hildebrandt Speciallægeuddannelsen i psykiatri er under ombygning: For det

Læs mere

Medlemsbrev: Stil op som formand

Medlemsbrev: Stil op som formand

Kære medlemmer, Vi er kommet rigtig langt med 10-årsplanen, og det lykkedes for os at få rigtig mange af vores mærkesager med. Vi har en sundhedsstyrelse som i høj grad bakker op om, at det SKAL lykkes denne gang at løfte psykiatrien. De taler med store bogstaver

Læs mere