EFPT Forum Riga

EFPT Forum Riga

Greetings! This correspondence is on behalf of the European Federation of Psychiatric Trainees (EFPT) pertaining to the forthcoming Forum 2024. The EFPT Forum is an international gathering where emerging professionals in the field of mental health convene to deliberate over pressing societal issues for several days. For

Læs mere

Redaktør til Nordic Psychiatrist søges

Redaktør til Nordic Psychiatrist søges

Nordic Psychiatrist er et elektronisk tidsskrift med en redaktørgruppe på 5 personer fra de nordiske lande. Posten som dansk redaktør er ledig og ønskes besat med en person, der er interesseret i nordisk samarbejde. Redaktionsgruppen mødes 2 weekends årligt, hvor tema og mulige bidragsydere til det kommende

Læs mere

Månedens artikel februar 2024

Månedens artikel februar 2024

Længerevarende mentaliseringsbaseret terapi er ikke nødvendigvis bedre end korterevarende mentaliseringsbaseret terapi til ambulante patienter med borderline personlighedsforstyrrelse. Borderline personlighedsforstyrrelse er en psykisk lidelse, som historisk har været behandlet med længerevarende psykoterapi. Men evidensen for den optimale længde af psykoterapi til BPF-patienter er sparsom. Et nyt randomiseret klinisk

Læs mere

VUU søger nyt medlem

VUU søger nyt medlem

Videreuddannelsesudvalget søger nyt medlem Udvalget udarbejder og ajourfører den overordnede målbeskrivelse for både den teoretiske og den kliniske obligatoriske speciallægeuddannelse i psykiatri. Udvalget udvælger de emneområder, der skal behandles i det teoretiske kursus (H-kursus) og udpeger sammen med bestyrelsen delkursusledere. Endvidere foretager udvalget løbende evalueringer af kursernes

Læs mere

Deadline Extended – EPA-NPA Symposia 2024

Deadline Extended – EPA-NPA Symposia 2024

Dear All, We are pleased to inform you that the deadline to submit your project proposal for an EPA-NPA Joint Symposium has been extended to Wednesday, 31 January 2024. We look forward to receiving your applications and remain at your disposal should you have any question. Kind

Læs mere

Call for nominations: 2024 EPA Pascal-Boyle Prize

Call for nominations: 2024 EPA Pascal-Boyle Prize

The nominations for the ‘EPA Constance Pascal – Helen Boyle Prize of €10 000 for Outstanding Achievement by a Woman Working to Improve Mental Health Care in Europe’ are now open! Women have long been discriminated in the field of mental health care and psychiatry. This Prize aims to publicly acknowledge women’s contribution

Læs mere