Lundbeckfondens Scholarstipendier i Psykiatri – Forår 2023

Lundbeckfondens Scholarstipendier i Psykiatri – Forår 2023

Et forskningsår under medicinstudiet er en meget attraktiv introduktion til det psykiatriske speciale. Dansk Psykiatrisk Forskeruddannelsesprogram og Dansk Psykiatrisk Selskab har gennem en bevilling fra Lundbeckfonden fået mulighed for at øge antallet af medicinstuderende, som opnår et forskningsår i psykiatrien ved at udbyde et antal scholarstipendier. Under

Læs mere

Pressemeddelelse Psykiatriaftale

Pressemeddelelse Psykiatriaftale

Pressemeddelelse fra Dansk Psykiatrisk Selskab om Psykiatriaftale Så blev den længe ventede psykiatriaftale offentliggjort. Det blev en bred aftale og dermed er det sikret, at aftalen kan fastholdes uanset udfaldet af et kommende valg. Der kommer øgede bevillinger på 450 millioner i 2023 og derefter 500 millioner

Læs mere

Artikel i Nordjyske – 10-årsplanen lader vente på sig

Artikel i Nordjyske – 10-årsplanen lader vente på sig

Artikel bragt i Nordjyske den 8. maj 2022.  Link til artikel her  Efter et forløb, der har strakt sig over flere år, skal forhandlingerne 10-årsplanen for psykiatri nu til at starte. Da Sundhedsstyrelsen præsenterede det faglige oplæg til 10-årsplanen for psykiatri den 17. januar 2022, markerede det

Læs mere