Alle Nyhed

Bestyrelsesmøde via Zoom

Kære medlemmer

Bestyrelsen afholdt fredag den 13.3. bestyrelsesmøde via Zoom. Vi vil opfordre til, at alle udvalgsmøder og andre møder, som afholdes i DPS regi, bliver afholdt online indtil det igen bliver muligt at holde fysiske møder. Det vil være muligt at få refunderet udgifter til videokonferencer.

Alle I- og H- kurser er udsat i marts og april, og der bliver fundet nye datoer.

Med hensyn til DPS’ generalforsamling har vi drøftet, om det var muligt at fastsætte en ny dato på nuværende tidspunkt. Det synes vi ikke, at vi kan, for ingen ved endnu, hvordan coronasituationen i Danmark kommer til at udvikle sig. Vi holder bestyrelsesmøde igen den 6.4.2020, hvor vi håber, at alle ved mere om denne situation, og at vi så til den tid kan melde en dato ud.

På vegne af bestyrelsen

Gitte Ahle

Formand