Alle Nyhed

Bestyrelsen konstitueret efter generalforsamling

Den nye bestyrelse konstituerede sig d. 15. marts efter valg om fire bestyrelsespladser på DPS’ generalforsamlingen d. 11. marts.

Der var kampvalg til bestyrelsen på årets generalforsamling i DPS, idet fem medlemmer opstillede til de fire ledige pladser. Pga. covid-19 var det ikke muligt at være fysisk til stede ved afstemningen. Medlemmerne kunne derfor stemme elektronisk og ved brevstemmer.

Følgene kandidater stillede op til bestyrelsesvalget: Kirsten Ilkjær, Simon Hjerrild, Andreas Hoff, Sidse Arnfred og Bjørn Ebdrup.

Stemmer faldt således, at Simon Hjerrild, Kirsten Ilkjær og Sidse Arnfred valgtes som bestyrelsesmedlemmer, mens Bjørn Ebdrup, der fik fjerde flest stemmer, blev suppleant.

Tak til Tove og Hans Henrik
Tove Mathiesen og Hans Henrik Ockelmann var ikke på genvalg d. 11. marts. Begge har de seneste år leveret et stort arbejde i DPS’ bestyrelse og skal have stor tak for deres engagement og bidrag.

Ny bestyrelse
Den nye bestyrelse afholdt konstituerende bestyrelsesmøde mandag d. 15. marts. Her konstituerede den sig som følger:

• Gitte Ahle, Formand
• Mikkel Rasmussen, Næstformand
• Kirsten Ilkjær, Kasserer
• Simon Hjerrild, Sekretær og Webmaster
• Lene Høgh
• Rasmus Handest
• Sidse Arnfred
• Thomas Kirkegaard
• Bjørn Ebdrup Suppleant