Alle Nyhed

Maj 2021

Beskytter testosteron mod depression?

Kvinder udvikler dobbelt så hyppigere depression som mænd. Denne kønsforskel starter aldersmæssigt tidligt og er endda mere fremtrædende i puberteten, hvor piger har tre gange større risiko end drenge. Viden om ætiologien bag kønsforskellene er begrænset.

En åbenlys potentiel biologisk kandidat til at kunne forklare kønsforskellene er kønshormoner. Vi ved fra dyreforsøg, at prænatal exposition til testosteron medfører udvikling af kønsforskelle og hos mennesker ved vi, at intrauterine eksposition til testosteron har indflydelse på hjernens udvikling, påvirker neurotransmissionen og også er med til at organisere hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) aksen, som spiller en væsentlig rolle ved depression.

I aktuelle studie undersøges: “The twin testosterone transfer (TTT) hypothesis” vha de danske registre. Hypotesen er, at i tvillingegraviditeter med modsat køn (altså et drenge og et pigefoster), vil drenge fosteret overføre testosteron til sin medtvilling, pige fostret, og samtidig vil drenge tvillingen selv blive mindre eksponeret for testosteron end drenge tvilling fostre af samme køn.

I aktuelle studie anvendes det Danske Tvilling Register og det Danske Psykiatriske Central Register for at belyse om TTT hypotesen kan spille en rolle i udvikling af depression senere i livet.

Ved at sammenkøre disse to registre blev følgende hypoteser undersøgt. 1) at kvindelige tvillinger eksponeret for testosteron intrauterint vil have lavere depression incidence 2) at mandlige tvillinger, som har haft mindre testosteron eksposition, ved at have en kvindelig tvilling, vil udvise højere depression incidence.

Resultater. Studiet inkluderede 126.087 tvillinger, hvor det var muligt at sammenligne tvillingpar af modsat køn med tvillingpar af samme køn. Over en median opfølgningstid tid på 31.8 år, fik 2264 tvillinger (2,1%) en register baseret depressions diagnose og 19.514 (15.5 %) fik udskrevet mindst en recept på antidepressiv medicin.

Hos de kvindelige tvillinger fandtes der ikke en signifikant beskyttende effekt af at have en mandlig medtvilling. Hvorimod der hos de mandlige tvillinger, som har en kvindelig medtvilling, sås en let forhøjet risiko for at få udskrevet antidepressiv medicin.


Konklusion

Samlet fandtes en begrænset støtte for, at intrauterine testosteron eksposition er associeret med risiko for at udvikle depression senere i livet.

Reference:  Intrauterine testosterone exposure and depression risk in opposite-sex and same-sex twins, a Danish register study.

Vinberg, M; Wium-Andersen, M K; Wium-Andersen, I K; Jørgensen, M B; Christensen, K; Osler, M; ISSN: 0033-2917 , 1469-8978; DOI: 10.1017/S003329172100057X; PMID: 33722322, Psychological medicine. , 2021, p.1-6

På vegne af DPS Forskningsudvalg. Maj Vinberg, maj.vinberg@regionh.dk 03-05 2021.