Alle Nyhed

Berigtigelse

Der har i pressen været uklarhed om, hvorvidt den Task Force som Sundhedsministeriet og Region Hovedstaden nedsatte til afdækning af forløbet op til den tragiske hændelse i FIELDS blev oplyst om en såkaldt  bekymringsskrivelse, afsendt den 5. juli 2022. Dansk Psykiatrisk Selskab vil gerne tydeliggøre, at Task Force blev orienteret om eksistensen af denne skrivelse, at indholdet blev resumeret og diskuteret og indgik som grundlag for anbefalingerne fra Task Force. Det blev også gjort klart, at skrivelsen ville indgå i den undersøgelse, som Styrelsen for Patientsikkerhed sideløbende skulle forestå.

Bestyrelsen
DPS