Beretning om Sundhedsplatformen

Rigsrevisionens beretning handler om Region Hovedstadens forberedelse af ibrugtagningen af Sundhedsplatformen.

 

Se mere her

Se beretningen her