Indlæser Begivenheder

Specialespecifikt forskningstræningskursus

DPS afholder et 3-dages specialespecifikt forskningstræningskursus. Her er der mulighed for at blive introduceret til dansk psykiatrisk forskning.

Kurset afholdes d. 7.-9. november 2022 og finder sted på Blå Stue, Rigshospitalet: Glostrup Hospital, Valdemar Hansens Vej 1, 2600 Glostrup, Opgang 7.

Tilmelding og tilmeldingsfrist
Send dit navn, adresse, e-mail, ansættelsessted, start- og forventet sluttidspunkt for H-uddannelsen til:

Forskningssekretær Lisbeth Jensen
Center for Neuropsykiatrisk Skizofreniforskning Psykiatrisk Center Glostrup
Nordstjernevej 41
2600 Glostrup
E-Mail.: lisbeth.03.jensen@regionh.dk

Antallet af kursister per kursus er begrænset til 24.

Tilmeldingsfrist til kursus 17: 01.10.2022