Indlæser Begivenheder

ISPS – Danmark inviterer til generalforsamling 2023 samt seminar med to oplæg til diskussion

Generalforsamling 2023, tirsdag d. 28. marts.

Sted: Psykiatrisk Center København, Strandboulevarden 96, 5. sal, Østerbro
Tid: Kl. 13.00-14.00
Dagsorden: (jf. vedtægterne)

Seminar
Tid: Kl. 14.00-16.00

Erik Sandsten: “Relationen mellem selvforstyrrelser og kognitive deficits ved skizofreni – betydning for psykologisk og social intervention.

Mats Widsell: “Hvad er Åben Dialog (ÅD) og netværksarbejde?

Deltagelse i eftermiddagens seminar er gratis, men tilmeld jer venligt til Lisbeth Jensen, isps.dk@gmail.com

Nyt og fortsat medlemskab kan etableres ved indbetaling af kl. 300,- på konto: 6771-6185971, Lægernes Pensionsbank. Husk og anføre navn.

Vel mødt
ISPS bestyrelse