Indlæser Begivenheder

Fyraftensmøde og generalforsamling i Akut Psykiatrisk Interessegruppe

Kære alle,

Det er med stor glæde at vi kan invitere til fyraftensmøde og generalforsamling i Akut Psykiatrisk Interessegruppe:

Onsdag den 27. april kl. 16.30-18.45

Sted:

Lægekonferencen. Lokale G1.23. Psykiatrisk Center Amager. Digevej 110. KBH. S.

Under overskriften “For syg til detentionen – for farlig til psykiatrien” vil vi diskutere, og erfaringsudveksle, hvordan vi bedst hjælper de svært ruspåvirkede og farlige borgere som fra tid til anden bringes til psykiatrien og detentionen. 

Vi er glade for at holdleder for politiets detentionslæger, Vicestatsobducent Steen Holger Hansen og kolleger, har sagt ja til at deltage med et 45 minutters oplæg om detentionslægernes arbejde og deres erfaringer og oplevelser med personer, der udviser psykiske symptomer, og kontakten til psykiatrien. 

Efter oplæg og diskussion vil vi afholde generalforsamling i API med flere poster på valg.

Se program for mere information. 

Akut Psykiatrisk Interessegruppe (API) blev stiftet i april 2010 med det formål at fremme erfaringsudveksling omkring og viden om problemstillinger knyttet til akut psykiatri, herunder:

  • at afgrænse og definere fagområdet akut psykiatri
  • at bidrage til øget forskning om akut psykiatri
  • at styrke samarbejdet med de akutte somatiske specialer
  • at afgive udtalelser til DPS efter anmodning

Formålet søges opnået via møder, kurser og symposier.

Video:
Ved adgang hjemmefra, gå til: https://meet.regionh.dk/webapp/home
Ring/Kald op på: 26363376@meet.regionh.dk (man skal selv ringe op, gerne ca. 16.25). Pinkode: 1124#

Ved problemer med at finde lokalet, eller med at forbinde på video, så ring endelig på 26185298.

Alle er velkomne til fyraftensmødet. Kun medlemmer af API kan deltage i generalforsamlingen. Indmeldelse i API sker ved at skrive til jacob.gerner.lawaetz.01@regionh.dk og overføre 200 kr. til foreningens konto i Lægernes Bank 6771 – 6349966.

Ønsker man at deltage i arrangementet, enten ved fremmøde eller på video, skal man sende sit navn til formand Jacob Lawaetz på jacob.gerner.lawaetz.01@regionh.dk, således at vi har et overblik over antallet af deltagere. Der vil være sandwich og sodavand. 

På vegne af bestyrelsen i Akut Psykiatrisk Interessegruppe,

Jacob Lawaetz