Indlæser Begivenheder

Akademi for Integrerende Psykoterapi – Ansøgningsfrist til næste uddannelseshold 1. november 2023

AIP udbyder en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi med voksne for psykologer og psykiatere.
Ansøgningsfrist for næste uddannelseshold med opstart primo 2024 er 1. november 2023.

Se kursusbeskrivelse