Alle Nyhed

August 2016

Kardiologiske risikofaktorer for debut skizofreni

Det er veldokumenteret, at patienter med skizofreni har høj kardiovaskulær sygelighed og dødelighed, men mindre klart hvordan det forholder sig med kardiovaskulære risikofaktorer i den første fase af sygdommen.

En undersøgelse fra USA: RAISE-studiet (Recovery After an Initial Schizophrenia Episode) omhandler cirka 400 patienter, med en gennemsnitsalder på 24 år, og med nylig førstegangsdiagnose med skizofreni, der gennemsnitligt har fået antipsykotisk medicin i 6 uger. Cirka halvdelen var overvægtige, samme andel var rygere, 10% havde hypertension og 13% metabolisk syndrom. Varigheden af den psykiske sygdom var signifikant korreleret til højere vægt, større taljemål og dyslipidæmi.

Ud fra adskillige store registerbaserede undersøgelser er det veldokumenteret, at patienter med skizofreni gennem de sidste 50 år har haft en forventet levetid på ca. 55-60 år, samtidig med at den generelle befolknings levetid i samme periode er steget betydeligt. Der er således sket en større ulighed, hvad angår mortalitet. Denne præmature mortalitet er især relateret til død af kardiovaskulær sygdom.

Årsager til den kardiovaskulære morbiditet og mortalitet hos patienter med skizofreni er kompleks og involverer bl.a. usund livsstil, behandling med psykofarmaka og en række ukendte biomedicinske faktorer, der er knyttet til selve skizofrenisygdommen.

Hertil kommer, at de indsatser der hidtil har været gjort såsom: Monitorering af den medicinske behandling, behandling af metabolisk syndrom, kurser med fokus på ændring af livsstil, samt kvalitetssikring med videre ikke har haft nævneværdig effekt.

Der er således et massivt behov for, at der fremadrettet og i et forskningsmæssigt regi fokuseres på en intensiv somatisk udredning og behandling af patienter med skizofreni, selvom de ikke selv registrerer kliniske symptomer, herunder fra hjertekarsygdom.

Sådanne undersøgelser er inspireret af den citerede artikel og er nu etableret flere steder i verden, herunder i Danmark ved Aalborg Universitetshospital.

 

Tidsskrift

JAMA (Journal of American Medical Association).
Reference

Christoph U. Correll, MD1,2,3,4; Delbert G. Robinson, MD1,2,3,4; Nina R. Schooler, PhD1,5; Mary F. Brunette, MD6,7; Kim T. Mueser, PhD8,9,10; Robert A. Rosenheck, MD11,12; Patricia Marcy, BSN1,2; Jean Addington, PhD13; Sue E. Estroff, PhD14; James Robinson, MEd15; David L. Penn, PhD16; Susan Azrin, PhD17; Amy Goldstein, PhD17; Joanne Severe, MS17; Robert Heinssen, PhD17; John M. Kane, MD1,2,3,4.
Cardiometabolic Risk in Patients With First-Episode Schizophrenia Spectrum Disorders. :  Baseline Results From the RAISE-ETP Study.
JAMA Psychiatry, 71(12):1350-1363. doi:10.1001/jamapsychiatry.2014.1314.
Link

http://archpsyc.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1911294#