Alle Nyhed

Arbejdsgruppe om vold på botilbud

Socialsstyrelsen er igang med et projekt, der skal styrke indsatsen til forebyggelse af vold på botilbud.
Med afsæt i gode erfaringer med redskaberne ”mestringskema” i Region Nordjylland og Brøset Violence Checklist (BVC), som er udviklet og valideret i behandlingspsykiatrien, afprøver dette projekt redskaberne med henblik på, at forebygge vold på botilbud og forsorgshjem.
Arbejdet sigter mod, at der bliver udarbejdet nationale retningslinjer vedrørende disse problemstillinger.
I den forbindelse er der nedsat en arbejdsgruppe, der skal forstå den faglige del af dette arbejde.
Klinikchef Mette Brandt Christensen fra  Psykiatrisk Center Glostrup er udpeget til at deltage af Dansk Psykiatrisk Selskab. Hun vil gerne have faglige input og overvejelser til arbejdet. De kan sendes til hende på mettebrandtchristensen@dadlnet.dk