Alle Nyhed

Arbejdet med 10-årsplanen fortsætter til efteråret

DPS formand Gitte Ahle og næstformand Mikkel Rasmussen er en del af den følgegruppe, der giver Sundhedsstyrelsen sparring for at sikre kvaliteten af arbejdet med det faglige grundlag for den kommende 10-årsplan i psykiatrien.

Arbejdet skulle efter planen have været afsluttet inden sommerferien. Da pandemien gennem en længere periode har forhindret fysiske møder, har man imidlertid valgt at fortsætte til efteråret.

Derfor afholdes der et syvende følgegruppemøde d. 3. september og et ottende møde d. 4. oktober. Efterfølgende sendes rapporten i 14 dages høring i arbejdsgrupperne og følgegruppen. Den færdige rapport forventes klar ultimo oktober.