Alle Nyhed

April 2021

Af: Annamaria Giraldi, Sexologisk klinik, Psykiatrisk Center København.

COVID – seksualitet og mentalt helbred. COVID pandemien har påvirket de fleste mennesker liv i mere end et år. De to månedens artikler undersøger, hvordan pandemien har påvirket folks intime liv og angst og depression samt reflekterer over, hvordan det kan påvirke forskellige mennesker forskelligt.

Den første artikel er et italiensk studie, der har undersøgt seksuallivet hos mere end 6000 italienere. De har samtidig screenet dem for angst og depressions symptomer. De finder at cirka 80% af deltagerne var seksuelt aktive før nedlukningen i forbindelse med pandemien, hvilket ændrede sig til, at lidt mere end 60% ikke var seksuelt aktive under nedlukningen. De finder, at der er et væsentlig højere niveau af angst og depressionssymptomer hos de, der ikke er seksuelt aktive og at især kvinder er mere sårbare overfor at have fået påvirket deres seksualitet og have angst og depressionssymptomer, hvilket ikke er så overraskende. I artiklen diskuterer de, om det at være seksuelt aktiv kan være en beskyttende faktor i forhold til ens mentale helbred under en krise som nedlukningen er, eller om man kan forstå ændringerne i seksualitet som en konsekvens af øget angst og depressions symptomer. Den anden artikel er refleksioner fra 3 eksperter, der arbejde med sexologi. De reflekterer over, hvordan nedlukningen påvirker forskellige menneskers seksualliv. Folk, der ikke har en partner, får svært ved at møde nye seksualpartnere. Folk, der ikke bor sammen, kan have svært ved at mødes. Par, der bor sammen, kan blive pressede af pludselig at skulle være sammen hele tiden eller få en positiv oplevelse med mere tid til intimitet. Begge artikler kan bidrage til at tænke ændringer i seksuallivet ind som en væsentlig del af de belastninger som folk oplever under den lange nedlukning.

Tidsskrift: Journal of Sexual Medicine og Nature Reviews

Referencer: Mollaioli D, Sansone A, Ciocca G et al. Benefits of sexual activity on psychological, relational and sexual health during the COVID-19 breakout. Journal of Sexual Medicine 2021;18:35-49.

Dewitte M, Otten C & Walker L. Making love in the time of corona – considering relationships in lockdown. Nature Reviews;2020:547-553.

Links:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7584428/

https://www.nature.com/articles/s41585-020-0365-1