Alle Nyhed

April 2017

Ophør med stofmisbrug forbedrer prognosen ved første-gangs psykose

Ti års follow-up studie af 266 patienter med første-gangs psykose viser, at hvis patienter med psykose ophører med at misbruge stoffer, så har de en lige så god prognose som de, der aldrig har misbrugt stoffer

Studiet er et 10-års follow-up af patienter, som indgik i det norsk-danske TIPS-projekt. TIPS undersøgte effekten af tidlig opsporing af psykose. Patient gruppen bestod af patienter med første-gangs psykose i alderen 15-65 år.

266 af de oprindelige 301 patienter blev genundersøgt ti år senere. De blev bl.a. undersøgt for graden af positive og negative symptomer og for funktionsniveau. Patienterne blev inddelt i fire grupper: ’forsat misbrugende’, ’episodisk misbrugende’, ’ophørt med misbrug’ og ’aldrig haft misbrug’.

Resultaterne viste, at de som ophørte med at misbruge stoffer inden for de første to år efter de blev diagnosticeret, havde samme niveau af psykopatologi og funktionsniveau som de, der aldrig havde misbrugt stoffer. Begge grupper klarede sig bedre på begge parametre end grupperne ’episodisk misbrug’ og ’forsat misbrugende’.

Fundet er vigtigt, da det peger på, at den skadelige effekt af stofmisbrug kan være reversibel, såfremt misbruget stoppes. Dette kan være en motiverende faktor for den enkelte for at ophøre med at misbruge stoffer. Og burde i høj grad motivere samfundet til at tilbyde en langt bedre misbrugsbehandling for patienter med psykose end man gør i dag.

 

Reference

Friis, S et al. The Effect of Substance use in 10-year Outcome in first-episode. Schizophr Bull. 2017

Link

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=The+Effect+of+Substance+use+in+10-year+Outcome+in+first-episode.+Schizophr+Bull.+2017