Alle Nyhed

Appel om massiv hjælp til det psykiatriske område

I en fælles appel opfordrer Dansk Psykiatrisk Selskab – og 32 andre organisationer – Folketinget til at vedtage en ny, langsigtet plan for psykiatrien. I stedet for den, der udløber i 2018.

Psykiatrien har behov for et massivt løft. Alt for mange borgere får ikke den behandling, de har krav på. Det har konsekvenser – for de pårørende, for psykiatribrugerne og for samfundet generelt. Sådan lyder det budskab, som 33 organisationer i PsykiatriAlliancen den 24. januar 2018 har sendt til politikerne på Christiansborg.

Dansk Psykiatrisk Selskabs formand, overlæge Torsten Bjørn Jacobsen, Psykiatrisk Center København, er Alliancens talsmand. Han mener, at vi som samfund har nået grænsen:

Læs PsykiatriAlliancens appel: Behov for en ambitiøs psykiatriplan II her

”Der er et massivt behov for, at vi udvikler og målretter indsatsen. Forholdene i psykiatrien er ganske enkelt ikke gode nok. Som samfund er vi for dårlige til at forebygge og skabe sammenhæng i indsatserne. Det kan få vidtrækkende konsekvenser, hvis ikke vi får en styrket politisk indsats og prioritering,” siger overlæge Torsten Bjørn Jacobsen.

Konkret peger PsykiatriAlliancen blandt andet på, at en ny samlet plan skal indeholde:

Forebyggelse og tidlig indsats imod psykiske lidelser
Fokus på udsatte unges mentale sundhed, mistrivsel og frafald i uddannelsessystemet, misbrugsproblemer samt virksomme tilbud i kommunerne til særligt børn og unge, som har store psykiske problemstillinger, men endnu ikke er i målgruppen for sygehuspsykiatrien.

Bedre sammenhæng i indsatsen for mennesker med psykiske lidelser
Bedre visitation, bedre samarbejde mellem sygehuspsykiatrien og de socialpsykiatriske botilbud og bedre indsats for mennesker med både psykisk lidelse og misbrug.

Markant økonomisk løft og bedre styring
Et økonomisk løft af hele området, som tager hensyn til udviklingen i antallet af borgere med psykiske lidelser og til, at kvaliteten skal løftes. Og en styring, der understøtter patient- og pårørendeinddragelse.

Sundhedsstyrelsen vurderede i 2015, at angst, depression og skizofreni hvert år koster samfundet mere end 17 milliarder kroner i tabt produktion.