Alle Nyhed

Annoncering efter eksperter til UFP – Udvalg for faglig profilering

Så begynder arbejdet med formaliserede ”faglig profil” efteruddannelser!

Bestyrelsen har besluttet at gå videre med oprettelse af 2-årige efteruddannelsesforløb.

Vi starter med to områder: Ældrepsykiatri og Retspsykiatri.

Hvis det er dit ekspertområde – så opfordres du stærkt til at læse videre nedenfor og sende en ansøgning!

Lige nu søger vi 5 eksperter indenfor Retspsykiatri og 5 eksperter indenfor Ældrepsykiatri til de væsentlige indledende opgaver.

Vi søger fem eksperter indenfor de to områder til at indgå i Udvalg for Faglig Profil (UFP) indenfor hhv. Ældrepsykiatri og Retspsykiatri og til at arbejde med målbeskrivelserne for uddannelserne, herunder beskrivelse af uddannelseselementer, kurser etc. Der er lavet en generisk skabelon for indholdet af en 2-årig uddannelse af UFP og en beskrivelse af arbejdsopgaverne for de to Udvalg for Faglig Profil (UFP) indenfor Ældrepsykiatri og Retspsykiatri. De to oplæg der kan ses her:

Procedure for arbejdet i det profilspecifikke udvalg – Ældrepsykiatri

Procedure for arbejdet i det profilspecifikke udvalg_- RetsPsykiatri

Vi forventer en sammensætning af faggruppeudvalget med en bred repræsentation på tværs af landet.

Fagområdeudvalget modtager ansøgninger til de to UFPer og afholder samtaler på Teams. Fristen for indsendelse af ansøgning er 18. november 2023. Den sendes til DPS sekretær Lene Tilgreen Nielsen:  ltn@dadl.dk. Spørgsmål om udvalgsarbejdet kan sendes til formand for Fagområdeudvalget Sidse Arnfred: sidar@regionsjaelland.dk

Ansøgningen skal indeholde beskrivelse af klinisk erfaring, forskningserfaring, undervisning/tilrettelæggelse af uddannelse, kompetence-vurdering og ledelseserfaring indenfor Ældrepsykiatri eller Retspsykiatri.

Pladser i UFP forventes løbende udskiftet med 6 år som maksimal udvalgsperiode.