Alle Nyhed

Anbefalinger, til forebyggende indsats, mod at mennesker med psykisk sygdom begår kriminalitet

10 anbefalinger, der skal styrke den forebyggende indsats mod, at mennesker med psykisk sygdom begår kriminalitet, er klar. Anbefalingerne skal nu drøftes politisk i Danske Regioners bestyrelse.

Læs anbefalingerne her