Alle Nyhed

Aftale om 470 mio. kr. til ny national handlingsplan er på plads

Regeringen og satspuljepartierne har forhandlet en ny national demenshandlingsplan til 470 mio. kr. på plads. Med aftalen er partierne blevet enige om et fælles værdigrundlag og en lang række konkrete initiativer, som skal være med til at løfte indsatsen over for mennesker med demens og deres pårørende frem mod 2025.

Læs mere hos SUM

Fakta om demenshandlingsplanen:
Regeringen og partierne i satspuljekredsen (alle partier minus Enhedslisten) afsatte med satspuljeaftalen for 2016-2019 i alt 470 mio. kr. til demenshandlingsplanen.

Den nationale demenshandlingsplan tager afsæt i et fagligt oplæg fra Sundhedsstyrelsen samt inddragelse af relevante aktører på demensområdet.

Læs ‘Aftale om den nationale demenshandlingsplan 2025’ (PDF)

Læs Sundhedsstyrelsens faglige oplæg (PDF)

Læs regeringens oplæg til den nationale demenshandlingsplan (PDF)