Alle Nyhed

Aflysning af årsmøde 2020

Kære Medlemmer

På baggrund af pressemødet i dag 1130, hvor Statsministeren meldte ud, at arrangementer med over 1000 mennesker bør aflyses, og at arrangører af mindre arrangementer bør overveje dette, aflyses Dansk Psykiatrisk Selskab Årsmøde og Generalforsamlingen udsættes indtil videre.

Bestyrelsen mener ikke, at vi kan forsvare at gennemføre arrangementet, hvor der jo også plejer at være andre store arrangementer end vores, idet vi så ville udsætte os smitte eller risiko for karantæne.  Vi skal gøre alt for at holde os raske, idet en del af vores patienter er skrøbelige og kan blive svært syge, hvis de får Corona, og vi skal også som læger være klar, hvis det udvikler sig til en epidemi i Danmark, da det i så fald formentlig vil lægge vores sundhedsvæsen ned.

Det er med stor beklagelse, men også en meget særlig situation.

Vi vil afholde generalforsamlingen, så snart det igen bliver muligt, at samles i større grupper. Regnskabet er nu også lagt på hjemmesiden.

På bestyrelsen vegne

Gitte Ahle

Formand