Åbent brev til Danmarks Radio

Haves: Skræmmekampagne

Ønskes: Lødig og saglig journalistik

Vi er bekymrede for, at Danmarks Radio kommer til at så tvivl hos patienter med behandlingskrævende depression. Så nogen afbryder behandlingen med risiko for fatale konsekvenser. Læs mere her

Bragt i Dagens Medicin den 16. april 2013