Opråb til politikere om vold på bosteder

Opråb til politikere om vold på bosteder

En ny type institution vil ikke løse problemerne. Der er brug for en samlet indsats med fokus på de rette kompetencer og tilstrækkelig kapacitet, så patienter ikke udskrives for hurtigt. Det skriver DPS og tre andre aktører i et fælles brev til Folketingets social- og psykiatriordførere.

Læs brevet her

 

Torsten.Bj+©rn.Jacobsen_10

Foto: DPS’ formand, Torsten Bjørn Jacobsen

 

Af Birgitte Ehrhardt

En ny institutionstype risikerer at skabe en ny overgang i et i forvejen usammenhængende forløb. Det advarer Dansk Psykiatrisk Selskab, Dansk Sygeplejeråd, Bedre Psykiatri og Socialpædagogerne om i et brev til Folketingets social- og psykiatriordførere.

”Vi er er stærkt bekymret over regeringens forslag om at oprette en ny type institution i grænselandet mellem social- og hospitalspsykiatrien. Vi frygter, at en ny institutionstype blot vil flytte problemerne og skabe endnu en overgang i et i forvejen usammenhængende forløb. Regeringen lægger tilmed ikke op til en varig finansiering,” skriver formand for Dansk Psykiatrisk Selskab, Torsten Bjørn Jacobsen, og de øvrige formænd i brevet til ordførerne.

De fire formænd peger på, at de mange voldsepisoder er et symptom på de grundlæggende problemer i social- og hospitalspsykiatrien. Det drejer sig fx om, at patienter udskrives for hurtigt på grund af manglende kapacitet, et alarmerende højt antal afvisninger på de psykiatriske skadestuer, for lidt fokus på udvikling af virkningsfulde metoder, manglende kvalificeret misbrugsbehandling i behandlingspsykiatrien og utilstrækkelig prioritering af de rette faglige kvalifikationer på bostederne etc. – herunder uddannede socialpædagoger og sundhedsfaglig personale.

Det er her, man politisk bør sætte ind frem for blot at oprette en ny institutionstype.

De fire organisationer opfordrer til, at de forebyggelsesinitiativer, der er på vej, har fokus på at opgradere de eksisterende muligheder og tilbud, så der sikres et større og langt mere fintmasket sikkerhedsnet omkring mennesker med mentale eller psykiatrisk problemer. Særligt sårbare mennesker, der ikke kan rummes i de brede tilbud, bør sikres særligt tilrettelagte forløb og indsatser på tværs af sektorer og institutioner.