Alle Nyhed

Oktober 2021

Der er sæsonvariation i indlæggelser grundet depression

Der er ikke længere lyst om morgenen, når vi vågner. Man får lyst til at blive under dynen og humøret og energien er ikke, hvad det har været. Efteråret er sat ind og vinteren er på vej. Tabloid-pressen vil snart fortælle dig, hvordan du undgår den populært kendte ”vinterdepression”. Men er der egentlig noget om snakken vedrørende depression og sæsonvariation? 

Udtrykket ”vinterdepression” er ofte brugt i populære sammenhænge. Også indenfor psykiatrien har man i årevis beskrevet en særlig tilstand af depression, der synes at være påvirket af årstiderne. I DSM-5 er dette nu en specifik diagnose: ”seasonal affective disorder”. Forskning tyder imidlertid på, at der ikke kun er tale om en særlig subtype af depression, der ses med sæsonvariation, men at der i det hele taget ser ud til at være sæsonvariation i indlæggelser grundet depression. Der er dog sparsom forskning på området, og forskellige resultater fra forskellige studier og lande. Derfor undersøger Fällinger et al. i en ny artikel sæsonvariation i indlæggelser grundet depression, og hvordan dette hænger sammen med køn og alder.

Studiet er baseret på register-data fra Østrig og inkluderer i alt 231.824 psykiatriske indlæggelser med diagnosen depression i perioden 2003 til 2016.
Helt overordnet fandt de, at der var signifikant sæsonvariation i indlæggelser grundet depression. Variationen var uafhængig af køn, hvorimod der var mindre sæsonvariation blandt ældre (>55 år) end hos den yngre gruppe (15-55 år). De så også, at sæsonvariationen i indlæggelser var uafhængig af sværhedsgraden af depression – dog var der mindre udtalt sæsonvariation i depression med psykotiske symptomer.
Der var færrest indlæggelser grundet depression i sommermånederne (juni til august), hvorefter der var en stigning med peak i november. I december så man et pludseligt stort dyk i antallet af indlæggelser, hvorefter der igen var en stigning i januar med peak omkring marts-april. Ud over selve antallet af indlæggelser, så man også, at indlæggelserne i vintermånederne var længere end indlæggelserne om sommeren.

Resultaterne viser, at der helt generelt ses sæsonvariation i indlæggelser grundet depression, at dette er gældende for både mænd og kvinder, og er uafhængig af sværhedsgraden af depression. Selvom den specifikke variation kan være afhængig af geografi og klimamæssige forhold, er resultaterne interessante og kan danne grundlag for en mere nuanceret fordeling af ressourcerne i hospitalspsykiatrien.

Tidsskrift: Journal of Affective Disorders

Reference:

Fällinger M, Waldhör T, Serretti A, Hinterbuchinger, Pruckner N, König D, Gmeiner A, Vyssoki S, Vysokki B, Fugger G. Seasonality in Major Depressive Disorder: Effect of sex and age. Journal of Affective Disorders, 2022;296:111-116.

Link:

Artiklen er open access og kræver ikke login!

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032721010107