Alle Nyhed

2018 – risikobaserede tilsyn

Medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb er de overordnede temaer for de risikobaserede tilsyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed gennemfører i 2017. I 2018 fortsætter man i samme spor med temaerne medicinering og overgange i patientforløb. Indenfor de valgte temaer har tilsynet særligt fokus på:

  • Den psykiatriske patient med somatisk sygdom
  • Den kronisk syge patient med comorbiditet – diabetes

Læs mere her