Alle Nyhed

100 mio. kr. øremærket til forskning på psykiatriområdet

Følgende meddelelse er kommet fra Sundhedsstyrelsen:

Kære Følgegruppe for 10-års planen for mental sundhed og psykiske lidelser

Vi skriver til jer for at gøre jer opmærksom på, at aftale om forskningsreserven 2023 blev indgået sidste uge, og at den indeholder 100 mio. kr. øremærket til forskning på psykiatriområdet (se punkt 1.3 på side 14): aftaler-om-fordeling-af-forskningsreserven-mv-i-2023.pdf (ufm.dk).

Vi har ikke fået oplyst, hvornår ansøgning af midlerne opslås, men det skulle være snarest og med kort frist efterfølgende.

Udmøntningen af de 100 mio. kr. vil blive foretaget af Danmarks Frie Forskningsfond. Varigheden af projekterne vil typisk være 3 år (2024-2026) og med et samlet beløb i størrelsesordenen 3-5 mio. kr.  

Vi håber meget, at I vil ansøge og del det gerne i jeres netværk.