Det faglige oplæg til 10-års plan for psykiatri fra Sundhedsstyrelsen