Specialistuddannelsen


Målsætningen med en specialistuddannelse i psykoterapi er, at speciallægen opnår psykoterapeutisk kompetence og færdighed til selvstændigt og rutineret at udføre psykoterapi. Specialisten opnår psykoterapeutisk ekspertise indenfor én psykoterapeutisk retning. Påbegyndelse af specialistuddannelsen i psykoterapi forudsætter gennemført grunduddannelse samt 2 års klinisk psykiatrisk erfaring. Specialistuddannelsen løber over minimum 2 år i et samlet uddannelsesforløb.

Seneste betænkning: 2015 betænkning

Tidligere betænkninger: 2011 betænkning

Vil du vide mere om forskning og kvalitetssikring i psykoterapi? Nationale netværk for forskning og kvalitetssikring i psykoterapi

 


Ansøgning om godkendelse

Ansøger du om at specialist i psykoterapi?

Ansøgningsskema fra 2011 findes her

Ansøgningsskema fra 2015 findes her

Ifølge samarbejdsaftale med Dansk Psykologforening kan psykologer efter ansøgning få overført specialistanerkendelse i psykoterapi under forudsætning af to års klinisk psykiatrisk erfaring. Ansøgning bilagt kopi af godkendelser fra Psykologforeningen samt dokumentation for to års klinisk psykiatrisk ansættelse sendes til Dansk Psykiatrisk Selskabs sekretariat. Det er ikke nødvendigt at indsende hele ansøgningsskemaet.

Ansøgning sendes via email til helen.gerdrup.nielsen@regionh.dk

 


Godkendelse af skriftligt arbejde

Se her

 


Godkendelse af uddannelse

DPS godkender uddannelser til:
a) specialist i psykoterapi
b) supervisor i psykoterapi
c) 2-årig uddannelse til specialist i klinisk sexologi godkendt som specialistuddannelse i dynamisk terapi, kontaktadresse: Sexologisk klinik, Psykiatrisk center København, Blegdamsvej, 2100 Kbh.Ø

DPS godkender ikke uddannelsessteder, men uddannelsesforløb af minimum 2 års varighed til specialist samt godkender samlede supervisorforløb indenfor følgende terapiretninger:

Kognitiv Adfærdsterapi
Psykodynamisk Psykoterapi

Beskrivelse af de planlagte uddannelser med angivelse af lærerkræfter, timetal og litteraturliste kan indsendes til Psykoterapiudvalget.  Såfremt der i forløbet sker væsentlige ændringer i timetal eller lærerkræfter vil psykoterapiudvalget gerne orienteres. En godkendelse af et uddannelsesforløb gives for uddannelsens periode – herefter søges igen.

 


Godkendte specialistuddannelser

Kognitiv Adfærdsterapi:

2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer, Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien.

Kontakt: Se kursusbeskrivelse

 

2-årig videreuddannelse i kognitiv adfærdsterapi for læger og psykologer, 2014-2016, Aarhus Universitetshospital, Risskov.

Kontakt: Center for kompetenceudvikling

 

2-årig specialistuddannelse i kognitiv adfærdsterapi for læger og psykologer ved kompetencecenter for psykoterapi, Region Hovedstadens Psykiatri 2018/2019

Program: Se det her

 

Cektos’ 2-årige uddannelse til specialist i kognitiv adfærdsterapi for læger og psykologer 2012/2013 (godkendt 2011)

Kontakt: Cektos


Psykodynamisk terapi:

Videreuddannelse i psykodynamisk psykoterapi med særlig fokus på psykose og borderline-forstyrrelser. Den 2-årige uddannelse opfylder en del af bekendtgørelsens krav (90 timers teori og 72 timer supervision).  Deltagerne har mulighed for at søge yderligere supervision, enten i løbet af kurset eller i forlængelse heraf, således at DPS’ krav om supervision, supervision på supervision samt udøvet terapi kan honoreres. Skriftligt klinisk-teoretisk arbejde vil blive bedømt i overensstemmelse med DPS’ krav. Egenterapi og resterende timers teori må søges uden for uddannelsens rammer (godkendt 2012).

Kontakt: Overlæge, dr. med., Bent Rosenbaum, Psykiatrisk Center København bent.rosenbaum@regionh.dk eller  bent.rosenbaum@dadlnet.dk

IPP –   Institut for Psykoanalytisk Psykoterapi
3-årig uddannelse i psykoanalytisk psykoterapi (godkendt 2012).

Kontakt: IPP-Instituttet

Institut for psykoterapi for personlighedsforstyrrelse (IPPF)

IPPF’s uddannelse i individuel psykoterapi  godkendes som del af  specialistuddannelsen i psykoterapi (godkendt 2010). Uddannelsen opfylder bekendtgørelsens krav vedr. teori og supervision. I uddannelsesbeviset skal anføres antal udførte terapisessioner samt antal assessments. Uddannelsen opfylder ikke kravene til egenterapi og supervision af supervision, som derfor skal dokumenteres særskilt.

Kontakt: IPPF

Institut for Gruppeanalyse, København:

Gruppeanalytisk diplomuddannelse – 4-årig uddannelse (2+2 år) fra 2010 (godkendt 2009)

Kontakt: Iga-kbh.dk


Tre-årig uddannelse i MBT (Aalborg Universitetssygehus)

Uddannelse i mentaliseringsbaseret terapi godkendes som del af  specialistuddannelsen i psykoterapi (godkendt 2016). Uddannelsen opfylder bekendtgørelsens krav. Kontakt: (Psykiatrien i Nordjylland) – https://www.institutformentalisering.dk/uddannelse-kurser/psykoterapiuddannelse.html


Akademi for Integrerende Psykoterapi

AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 21⁄2-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi med voksne for psykologer og psykiatere. Uddannelsen opfylder en stor del af Dansk Psykologforenings krav til specialistuddannelse i psykoterapi og Dansk Psykiatrisk Selskabs krav til uddannelse til specialist i psykoterapi.

Kontakt: AIP


Dansk Psykoanalytisk Selskab – den psykoanalytiske uddannelse

Normerne for uddannelsen er fastlagt af den Internationale Psykoanalytiske Association (IPA) og omfatter en mangeårig personlig analyse, teoretiske seminarer og analyser under supervision.

Kontakt: Psykoanalytisk Selskab