Tvang på hospitalet – tvang eller omsorg?

Af Jens Nørbæk, overlæge og speciallæge i psykiatri
Liaison og tilsyn, Psykiatrisk Center Hvidovre
E-mail:
jens.noerbaek@regionh.dk

Den psykiatriske tvang, der foregår på de somatiske afdelinger på vore sygehuse, udgør en stor og måske stigende andel af den samlede psykiatriske tvang, men vi kender ikke det reelle omfang.

Læs hele blogindlægget her

Se relateret fakta her