Sygeplejersker er ikke og skal ikke være psykiatere

Debatindlæg bragt i Dagens Medicin den 13. februar 2015

Ambitionen om at sikre en hurtig udredning er god, men det batter ikke meget, når der mangler personale i svær grad

Af Grete Christensen, Formand for Dansk Sygeplejeråd, og Thomas Middelboe, Formand for Dansk Psykiatrisk Selskab

Dagens Medicin bragt i nr. 3/2014 en større artikel om Psykiatrisk Hospital i Risskov, hvor sygeplejersker på egen hånd, ifølge artiklen, udreder psykiatriske patienter.

Problemstillingen er ikke isoleret til Psykiatrisk Hospital i Risskov. Desværre. Der er tale om en landsdækkende udfordring, der har været kendt længe, men som utvivlsomt vil accelererer voldsomt i kølvandet på, at udredningsgarantien til september bliver nedsat fra to måneder til 30 dage.

Ambitionen om at sikre psykiatriske patienter en hurtigere udredning er rigtigt positivt. Det kan der ikke være to meninger om. Men det er langtfra nok, at politikerne bare stiller en tidsmæssig garanti, når de ikke samtidig sørger for, at forudsætningerne for at kunne overholde garantien er til stede. Det svarer til at kaste sig ud i et cykelløb på flade dæk. Man kommer ikke i mål inden for tidsgrænsen. Garanti eller ej.

Faktum er, at psykiatrien på trods af det store økonomiske løft med psykiatriaftalen i 2014 fortsat er ressourcemæssigt punkteret. Der mangler op mod 150 psykiatere i den regionale psykiatri, og antallet af sygeplejersker, der tilbydes specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje, er alt for lille. Bare for at nævne nogle eksempler.

Hvis vi skal nå i mål, er der god ræson i at flytte nogle opgaver fra psykiatere til sygeplejersker. Eksempelvis kan erfarne sygeplejersker gennemføre forvisitationen og varetage den første samtale med en henvist borger. Det skal dog ske inden for en række veldefinerede kriterier og i tæt samarbejde med psykiateren. Og så er det helt nødvendigt, at de sygeplejersker, der skal løse opgaverne, har specialuddannelsen i psykiatri.

Uddannelsen klæder sygeplejerskerne på med de kompetencer og den faglige viden, der skal til for at løse opgaverne. Uddannelsen er dermed også psykiaterens sikkerhed for, at det er fagligt forsvarligt at delegere opgaven til sygeplejersken.

Pointen er, at sygeplejersker ikke skal være psykiatere, men at erfarne sygeplejersker med et særligt oplæringsforløb og specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje i bagagen er rustede til at aflaste psykiaterne inden for en række veldefinerede kriterier. Men det kræver yderligere investeringer i psykiatrien, så der er substans bag garantien. Til gavn for landets psykiatriske patienter.