Sundheds- og Ældreministeriet har ansat tre nye direktører

8. oktober 2015

I august i år annoncerede sundheds- og ældreminister Sophie Løhde, at hun ville styrke fokus på kerneopgaver, sagsbehandling og udviklingen af sundhedsområdet ved at etablere fire nye styrelser i Sundheds- og Ældreministeriets koncern: Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen og Lægemiddelstyrelsen.

Læs mere hos SST