September 2014

Inflammationstal kan vejlede ved valg af antidepressiv medicin

 

Måling af CRP – en inflammationsmarkør – fra perifert blod viser, hvilken slags antidepressiv medicin der virker bedst for den enkelte patient med depression.

Dette er hovedkonklusionen fra en artikel publiceret i American Journal of Psychiatry.

Ifølge forfatterne hæmmer noradrenalin de Th1 proinflammatoriske cytokiner, mens serotonin hæmmer Th2 cytokiner. Derudover hæmmer noradrenalin
genoptagelseshæmmere den celle-medierede immunrespons, mens serotonin
genoptagelseshæmmere hæmmer den humorale immunitet.

 

Patienterne blev rekrutteret i forbindelse med Genome-Based Therapeutic Drugs for Depression (GENDEP)-studiet, en stor europæisk, randomiseret undersøgelse med dansk deltagelse. Studiet inkluderede i alt mere end 800 deltagere, og en række resultater er allerede publiceret i andre artikler.

 

I denne analyse blev der inkluderet data vedrørende 241 personer, der var blevet randomiseret til enten escitalopram eller nortriptylin. Patienterne blev behandlet i 12 uger.

 

Før behandlingsstart blev der målt CRP ved hjælp af en høj sensitivitets metode. Patienterne blev inddelt i tre grupper: CRP under 1,0 mg/L (lav systemisk inflammation), CRP mellem 1,0 og 2,9 mg/L (gennemsnitlig systemisk inflammation); CRP mellem 3,0 og 10,0 (høj systemisk inflammation); samt CRP over 10,0 mg/L (akut inflammation).

 

Forskerne fandt, at de patienter, der havde lav systemisk inflammation havde en bedre respons på escitalopram end på nortriptylin (forskel på 3 points på MADRS – Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale).

 

På den anden side havde patienterne med høj systemisk inflammation en bedre respons på nortriptylin end på escitalopram (ligeledes 3 points-forskel).

 

Forfatterne konkluderer, at hvis resultaterne bekræftes, vil en simpel markør for inflammation kunne vejlede ved valget af den antidepressiva, der mest sandsynligt vil kunne gavne patienten.

 

American Journal of Psychiatry

Uher R, Tansey KE, Dew T et al. An Inflammatory Biomarker as a Differential Predictor of Outcome of Depression Treatment With Escitalopram and Nortriptyline. Am J Psychiatry 2014; AiA:1–9.